Šlep Služba Beograd

Pravila Saobraćaja vučenje vozila – zakon o bezbednosti saobraćaja

Član 69.

U saobraćaju na putu, motornom vozilu mogu da budu pridodata najviše dva priklјučna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priklјučno vozilo za prevoz lica, a na auto-putu i motoputu samo jedno priklјučno vozilo. Izuzetno od stava 1. ovog člana, turistički voz sme da ima najviše tri priklјučna vozila. Traktor sme da vuče samo priklјučno vozilo za traktor, a ostala motorna vozila ne smeju da vuku priklјučno vozilo za traktor. Motorno vozilo sme da vuče samo priklјučno vozilo koje ne umanjuje njegovu stabilnost. Priklјučno vozilo u kome se prevoze putnici može biti pridodato samo autobusima u javnom gradskom, odnosno prigradskom prevozu.

Član 70.

Zabranjeno je vučenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu. Ukoliko je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, vučenje je dozvolјeno do prvog isklјučenja sa autoputa, odnosno motoputa.

Član 71.

Motorno vozilo sme da vuče drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće. Motorno vozilo ne sme da vuče motocikl, moped kao i laki i teški tricikl.

Član 72.

Neispravno motorno vozilo na putu može da se vuče pomoću užeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili vešanjem vozila o vučno vozilo. Pomoću užeta ne sme da se vuče motorno vozilo na kome su neispravni uređaji za upravlјanje ili uređaji za zaustavlјanje, teretno vozilo ili autobus. Krutom vezom ne sme da se vuče motorno vozilo koje nema ispravan uređaj za upravlјanje, niti motorno vozilo čija je ukupna masa veća od ukupne mase vučnog vozila ako mu je neispravna radna kočnica. Ukoliko se motorno vozilo vuče pomoću užeta ili krute veze, lice koje upravlјa vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravlјanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče.

Član 73.

Za vreme vučenja neispravnog vozila na vučnom vozilu moraju biti uklјučeni svi pokazivači pravca, a na vučenom ukoliko su ispravni. Na oba vozila mora biti postavlјen sigurnosni trougao. Na motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo sigurnosni trougao se postavlјa sa prednje, a na vučeno vozilo sa zadnje strane. Vučenim vozilom zabranjen je prevoz lica, osim vozača koji njime upravlјa.

Član 74.

Motorno vozilo sme da se vuče noću, i danju u slučaju smanjene vidlјivosti, isklјučivo ako na svojoj zadnjoj strani ima uklјučena zadnja poziciona svetla ili ako ga vuče motorno vozilo koje pri vučenju koristi žuto rotaciono svetlo.

Član 75.

Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi od tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze, može da iznosi i manje od tri ali ne više od pet metara. Motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.

Član 76.

Vučenje natovarenog teretnog vozila sa priklјučnim vozilom ili bez priklјučnog vozila, odnosno traktora sa priklјučnim vozilom, dozvolјeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se može otkloniti neispravnost na vozilu.