Šlep Služba Beograd

Pravila Saobraćaja vučenje vozila – zakon o bezbednosti saobraćaja

Član 69. U saobraćaju na putu, motornom vozilu mogu da budu pridodata najviše dva priklјučna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priklјučno vozilo za prevoz lica, a na auto-putu i motoputu samo jedno priklјučno vozilo. Izuzetno od stava 1. ovog člana, turistički voz sme da ima najviše tri priklјučna vozila. Traktor sme da vuče samo […]

Pravila Saobraćaja vučenje vozila – zakon o bezbednosti saobraćaja Read More »